سازمان فناوری اطلاعات ایران

توسعه حقوقی ضرورت توسعه فناورانه

حوزه فناوری اطلاعات پررشدترین زیربخش اقتصادی کشور در چند سال گذشته بوده است. توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و حجم بالای کاربری نیازمند رشد و توسعه نظام حقوقی متناظر با آن هم بوده است. این رشد بالا نیازمند قوانین و مقرراتی متناسب با ویژگی‌های این دوران نیز هست.

اطلاعات بیشتر


جمع‌سپاری‌های فعال

7

نظر ثبت شده

32 روز تا پایان جمع‌سپاری
ثبت نظر
فناوری اطلاعات

لایحه مسوولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

 این لایحه شامل مجموعه اصول و قواعدی است که نحوة ارائه و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را از طریق دسترسی آزاد و نامحدود عموم جامعه به اطلاعات قانونی، حفظ حقوق اجتماعی، فرهنگی، مادی و معنوی اشخاص، احترام به آزادی عقیده و بیا...

1

نظر ثبت شده

2 روز تا پایان جمع‌سپاری
ثبت نظر
فناوری اطلاعات

لایحه حکمرانی الکترونیکی

این لایحه شامل آن دسته از امور سیاست‌گذاری، اجرا و دادرسی جمهوری اسلامی ایران است که بر پایه تعاریف، احکام و ضوابط، الکترونیکی می‌شوند.

1

نظر ثبت شده

32 روز تا پایان جمع‌سپاری
ثبت نظر
فناوری اطلاعات

لایحه ساماندهی شناسه ها و تراکنش های الکترونیکی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مدیریت جنبه های مختلف موضوعات مربوط به حوزه فضای مجازی و در راستای منویات مقام معظم رهبری در این حوزه، ضمن اشاره به ضرورت سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات مربوط متن پیشنهادی لایحه شناسه های الکترونیکی ر...

4

جمع‌سپاری‌های فعال

22

کاربران سامانه

11

نظرات کاربران